Säljcoach/ledarcoach

Att vara säljare/ledare är både roligt, fritt och utmanande. När det går bra för oss, strålar vi ut både glädje och självsäkerhet. Vi får ett kroppsspråk och en attityd som attraherar våra kunder/medarbetare. När vi/de har bra säljresultat slappnar vi av och vi lyssnar bättre på kundens/medarbetarens behov och presenterar bra lösningar . Kunden/Medarbetaren blir nöjd och upplever att vi är kompetenta och att vi vill deras bästa. Säljarbetet blir än roligare och vi/de säljer mer.

Mål med att anlita mig :
– förbättra dina säljresultat/ledar egenskaper
– öka din tilltro som säljare/ledare
– utveckla din/medarbetarnas säljkompetens
– tydliggöra din säljroll/ledarroll

Kontakta mig

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne (obligatorisk)

Ditt meddelande (obligatorisk)