Lyckas med ditt säljande

ju mer du tränar desto bättre blir du

Lyckas med ditt säljande

Försäljning är inget magiskt som bara några få kan ägna sig åt utan är något alla med träning kan lära sig. Det är precis som med allt annat – ju mer du tränar desto bättre blir du. Det finns dock en del grundläggande saker som gör att du enkelt blir mer framgångsrikt med din försäljning.

Tro på produkten eller tjänsten

Ju mer du känner och brinner för din produkt desto bättre. Är det konsumentprodukter är det bra om du använder åtminstone delar av utbudet själv och gillar det. Är det en företagsprodukt eller -tjänst handlar det om att verkligen tro på den och genuint känna att den ger ett värde för dina kunder. När säljaren inte tror på det de säljer lyser det igenom. Varför skulle en kund köpa något när inte ens säljaren tror på produkten?

Leta nya kunder – varje dag

Du måste alltid vara på jakt efter nya kunder. Det handlar både om att hela tiden vara uppmärksam på nya affärsmöjligheter och att regelbundet, helst varje dag, lägga tid på att försöka få nya kunder. Det kan handla om att arbeta med social försäljning, kallringning, mail till potentiella kunder eller andra aktiviteter för att få till nya kunder.

Kärnan i all försäljning

Förstå din kunds problem och hur du kan lösa det. Det handlar om att ställa frågor och på djupet förstå kundens problem, kostnader med att inte lösa det eller vinsten av att lösa det. Därefter skall du kunna presentera hur din produkt eller tjänst löser kundens problem. Här handlar det inte om en generell produktpresentation utan om att anpassa den utifrån kundens problem. Tänk på att 20% kommer ifrån oss själva(kund) och 80% är yttre påverkan, exempelvis du som säljare.

Vill du veta mer?

Vi arbetar med kommunikations modellen DISC och är certifierade