Måndagshäng

Försäljning

Måndagshäng

Telefonen är för många ett av de svåraste momenten i försäljning. Vi ska under några få sekunder skapa ett intresse hos en helt ny kund/människa till ett möte, som en start till en ny kundrelation. Det lyckas vi med genom rätt teknik, kunskap och träning. En direkt positiv effekt är att telefonarbetet blir betydligt roligare när det blir enklare att boka kundbesök.

Sitter man dessutom som ensam säljare kan det kännas som att bestiga K2 när man ska ringa nya kunder, då kan det kännas skönt att sitta ihop med andra i samma situation.

Det vi erbjuder är en strukturerad nykundsbearbetning, teori och personlig coaching. Vi startar morgonen med en kortare teoridel i nykundbearbetning/försäljning. Resten av förmiddagen ägnar vi åt effektiv ringtid med coaching. Detta kommer att leda till ökat resultat omgående!

Vill du veta mer?

Vi arbetar med kommunikations modellen DISC och är certifierade