Coachande ledarskap

kunskap och verktyg

För ett coachande ledarskap behöver du metoder som bidrar till att du, dina medarbetare och verksamheten växer. Du behöver kunskap och verktyg för att stärka medarbetarnas förmåga att agera självständigt och utvecklas genom att ta mer ansvar för lösningar och möjligheter på arbetsplatsen.

Ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål samt trivs bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Efter utbildningen står du rustad att coacha och leda dina medarbetare i vardagen så att de blir mer självgående och förbättrar sina prestationer.

Vill du veta mer?

Vi arbetar med kommunikations modellen DISC och är certifierade