Ledarskap för operativa ledare

Vad är egentligen ett bra ledarskap?

Ibland kan det vara nyttigt att gå tillbaka till grunderna och påminna sig om de verkligt viktiga egenskaperna som utgör ledarskapets kärna. Min tolkning av begreppet ledarskap är att det är det beteende och förhållningssätt du har gentemot dina medarbetare. Utifrån den enkla definitionen kommer här några punkter på vilka beteenden som en ledare bör ägna tid och energi åt. Se det som en checklista – finns det några specifika ledaregenskaper som du behöver utveckla mer?

  1. Tydlig kommunikation
  2. Skapa en vi-känsla, en bra laganda
  3. Belys individuell prestation
  4. Ställ krav
  5. Fokusera på att öka medarbetares förmåga
  6. Våga ta beslut
  7. Förutsägbart ledarskap
  8. Arbeta hållbart och långsiktigt
  9. Arbetsglädje

 

Vill du veta mer?

Vi arbetar med kommunikations modellen DISC och är certifierade