Lyckas med ditt säljande & Coachande ledarskap

KIMMY SÄLJUTVECKLING

Säljutveckling & Coachande ledarskap

Jag som står bakom Kimmy säljutveckling heter Annika Kupila. Mina erfarenheter i yrkeslivet sträcker sig från offentlig sektor med pedagogiska krav till privat marknad med ”mål och vinst” som krav.
Jag har haft yrkesroller som säljare, lärare, säljchef, personalansvarig samt platschef.

Uppdrag och kompetens
Mitt huvudområde är att arbeta med kompetenshöjande insatser inom försäljning och kundservice med fokus på telefonteknik och coaching för såväl säljare som säljchefer. Jag har tio års erfarenhet i telemarketing med tyngd på besöksbokning/sälj i bland annat branscherna läkemedel, rese, bil och IT.

Säljutveckling

Försäljning är inget magiskt som bara några få kan ägna sig åt utan är något alla med träning kan lära sig. Det är precis som med allt annat - ju mer du tränar desto bättre blir du. Det finns dock en del grundläggande saker som gör att du enkelt blir mer framgångsrikt med din försäljning.

Coachande ledarskap

Ett coachande ledarskap leder till att medarbetarna presterar bättre, tar ansvar för att nå uppsatta mål samt trivs bättre med dig som chef, sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter.

Vill du veta mer?

Vi arbetar med kommunikations modellen DISC och är certifierade